حفظ پايداري واحد شماره 3
حفظ پايداري واحد شماره 3
حفظ پايداري واحد شماره 3 نيروگاه حرارتي شازند در آستانه پيک بار تابستان پرسنل تلاشگر نيروگاه حرارتي شازند با واکنش سريع و اقدامات تخصصي توانستند مانع از خروج واحد شماره 3 نيروگاه شوند. به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند و به نقل از معاونت توليد، در روز جمعه مورخه 13/04/98 ساعت 16 به دليل ا...
1399/4/17 13:27:16

افتتاح منزل مسکوني محرومين
افتتاح منزل مسکوني محرومين
افتتاح منزل مسکوني محرومين ساخته شده توسط کارکنان نيروگاه حرارتي شازند يک خانه محروم ساخته شده توسط بسيج نيروگاه و با همکاري سپاه شازند با حضور مسئولين نيروگاه و منطقه شهرستان شازند افتتاح شد. به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند؛ به نقل از فرمانده بسيج اين نيروگاه، با حضور معاون تعميرات و رو...
1399/4/15 9:33:19

بازسازي قطعات فيد پمپ‌ها در نيروگاه حرارتي شازند
بازسازي قطعات فيد پمپ‌ها در نيروگاه حرارتي شازند
بازسازي قطعات فيد پمپها در نيروگاه حرارتي شازند در سال جهش توليد، با تلاش و همت کارکنان اداره توربين و کارگاه مکانيک نيروگاه حرارتي شازند قطعات فيد پمپها بازسازي و نوسازي شد. به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند و به نقل از رئيس اداره تعميرات مکانيک توربين در راستاي ساخت داخل قطعات و صرفه ج...
1399/4/12 13:34:09

برگزاري مانور ايمني
برگزاري مانور ايمني
برگزاري مانور ايمني رئيس اداره ايمني و مديريت بحران نيروگاه حرارتي شازند مانورها را مجموعه تمرين هايي عنوان کرد که هدف آن ها ارتقاي سطح آمادگي پرسنل آتشنشاني در مقابله با حوادث غيرمترقبه است. به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند و به نقل از رحيم گودرزي، در راستاي حفظ و بهبود وضعيت آمادگي و وا...
1399/4/11 11:50:17

اثر بخشي سيستم کنترل ايرگپ
اثر بخشي سيستم کنترل ايرگپ
اثر بخشي سيستم کنترل ايرگپ ژانگسترومها در نيروگاه حرارتي شازند مطابق بررسيهاي متعدد انجام شده در نيروگاه حرارتي شازند، در حوزه مباحث مديريت انرژي مبتني براستاندارد بينالملليISO 50001 ، که منجر به شناسايي برخي از گلوگاههاي تلفات انرژي از انواع مختلف آن شده است، بحث تلفات انرژي الکتريکي مرتبط با ...
1399/4/11 11:46:14

حضور مدير کل کميته امداد امام خميني(ره) در نيروگاه حرارتي شازند
حضور مدير کل کميته امداد امام خميني(ره) در نيروگاه حرارتي شازند
حضور مدير کل کميته امداد امام خميني(ره) در نيروگاه حرارتي شازند مدير کل کميته امداد امام خميني (ره) استان مرکزي با مدير عامل نيروگاه حرارتي ديدار و در رابطه با تامل و همکاريهاي نيروگاه گفتگو نمود. به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند در اين ديدار مجيد مومني مدير کل کميته امداد امام خميني (ره...
1399/3/26 10:09:38

تعمير و بازسازي يک دستگاه تراکتور
تعمير و بازسازي يک دستگاه تراکتور مسئول واحد نقليه نيروگاه حرارتي شازند خبر داد: اجراي بازسازي و تعمير تراکتور از رده خارج شده به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند، با پيگيري واحد نقليه درسال جهش توليد و به منظور صرفهجويي در هزينه ها، يک دستگاه تراکتور از رده خارج شده تعمير و بازسازي شد. م...
1399/3/26 10:08:52

انـتـصـاب
انـتـصـاب
انـتـصـاب مدير عامل نيروگاه حرارتي شازند با صدور حکمي "اکبر احمدي" را به سمت معاون توليد شرکت مديريت توليد برق شازند منصوب کرد. به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند، شهرام ايرانپاک در اين حکم خطاب به اکبر احمدي آورده است: به استناد تاييديه شماره 20452/540/ص/98 شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق ...
1399/3/22 11:55:42

پايان دلتاواشينگ
پايان دلتاواشينگ
پايان دلتاواشينگ برج هاي خنک کن اصلي و کمکي نيروگاه حرارتي شازند برنامه شستشوي رادياتورهاي برج هاي خنک کن اصلي و پيک کولرها در چهار واحد و سل هاي ACT با کيفيت بسيار مطلوب و با حداقل اتلاف آب در اين فرايند انجام گرديد. در برنامه دلتاواشينگ امسال عليرغم انجام تعميرات گسترده در دلتاهاي برجها، کمتري...
1399/3/18 11:09:52

12345آخر