گراميداشت سوم خرداد در نيروگاه حرارتي شازند
گراميداشت سوم خرداد در نيروگاه حرارتي شازند
مراسم گراميداشت سالروز سوم خرداد و آزادسازي خرمشهر در نيروگاه حرارتي شازند برگزار شد به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند و با همت پايگاه بسيج نيروگاه، مراسم گراميداشت سوم خرداد، سالروز آزادسازي خرمشهر با سخنراني دکتر مشايخي با حضور مديريت عامل، مسئولين و جمعي از کارکنان نيروگاه در محل نما...
1402/3/4 14:22:26

بازديد راهيان پيشرفت ويژه فرهنگيان از نيروگاه حرارتي شازند
بازديد راهيان پيشرفت ويژه فرهنگيان از نيروگاه حرارتي شازند
در راستاي آشنايي فرهنگيان، با فرآيند سخت توليد برق، بازديد راهيان پيشرفت از نيروگاه حرارتي شازند برگزار شد. به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند، در راستاي بازديدها در غالب اردوي راهيان پيشرفت گروهي از فرهنگيان استان مرکزي از نيروگاه بازديد نمودند. مدير روابط عمومي نيروگاه اظهار داشت: در ا...
1402/2/31 16:52:30

پياده روي کارکنان نيروگاه حرارتي شازند، فرهنگ سازي و پاکسازي طبيعت
پياده روي کارکنان نيروگاه حرارتي شازند، فرهنگ سازي و پاکسازي طبيعت
پياده روي کارکنان و برنامه پاکسازي منطقه گردشگري چپقلي به مناسبت گراميداشت هواي پاک برگزار شد. به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند، و به نقل از محمد مقدسي مدير روابط عمومي نيروگاه، اين حرکت با هدف حفظ محيط زيست، پاکسازي طبيعت و فرهنگ سازي در خصوص کاهش توليد زباله صورت گرفت. محيط زيست يک سرم...
1402/2/31 16:51:31

واحد دوم نيروگاه حرارتي شازند سنکرون شد
واحد دوم نيروگاه حرارتي شازند سنکرون شد
واحد شماره 2 نيروگاه حرارتي شازند با آمادگي کامل براي توليد حداکثري در پيک تابستان در شبکه توليد قرار گرفت. به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند و به نقل معاون توليد نيروگاه، با به پايان رسيدن تعميرات دورهاي اين واحد، تمامي واحدهاي نيروگاه شازند براي توليد حداکثري در پيک تابستان آماده گرديد...
1402/2/31 16:49:06

بازديد دانش آموزان مدرسه شهيد رجايي شهر مهاجران از نيروگاه حرارتي شازند
بازديد دانش آموزان مدرسه شهيد رجايي شهر مهاجران از نيروگاه حرارتي شازند
دانش آموزان پايه ششم مدرسه شهيد رجايي شهر مهاجران ضمن بازديد از نيروگاه شازند با مباحث توليد و صرفهجويي در مصرف آشنا شدند. به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند، دانش آموزان مدرسه شهيد رجايي با حضور در نيروگاه شازند از قسمتهاي بازديد کردند. در اين بازديد دانش آموزان ضمن آشنايي با فرآيند تو...
1402/2/26 12:00:19

انتخابات نماينده کارگري کارکنان نيروگاه حرارتي شازند برگزار شد
به استناد، تبصره 4ماده 131قانون کار، به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي کارگران، کارگران مشمول قانون کار هر کارگاه ميتوانند نسبت به انتخاب نماينده کارگران از بين خود اقدام نمايند. به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند، انتخابات نماينده کارگري کارکنان نيروگاه حرارتي...
1402/2/26 11:59:50

اجراي برنامه دلتاواشينگ برج‌هاي خنک کن اصلي
اجراي برنامه دلتاواشينگ برج‌هاي خنک کن اصلي
به منظور بهينهسازي عملکرد سيستمهاي خنککننده اصلي و کمکي نيروگاه حرارتي شازند، و به منظور آمادگي براي توليد پايدار و مستمر در پيک بار تابستان، عمليات شستشوي رادياتورهاي برجهاي خنک درحال انجام ميباشد به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند و به نقل از معاون توليد، اجراي عمليات دلتاواشينگ، در...
1402/2/26 11:58:36

بازديد دانشجويان دانشگاه آيت الله بروجردي از نيروگاه حرارتي شازند
بازديد دانشجويان دانشگاه آيت الله بروجردي  از نيروگاه حرارتي  شازند
درراستاي طرح راهيان پيشرفت بازديد دانشجويان دانشگاه آيت الله بروجردي از نيروگاه حرارتي شازند گروهي از دانشجويان دانشگاه آيت اله بروجري شهر بروجرد، استان لرستان با هدف آشنايي با فرآيند سخت توليد انرژي الکتريکي و مصرف بهينه انرژي از نيروگاه شازند بازديد نمودند. به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي...
1402/2/24 11:31:20

شستشوي شيميايي بويلر واحد شماره 2 نيروگاه حرارتي شازند
شستشوي شيميايي بويلر واحد شماره 2 نيروگاه حرارتي شازند
طي تعميرات دوره اي واحد شماره 2 نيروگاه شازند، عمليات شستشوي شيميايي بويلر 1065 تني با موفقيت انجام شد. به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند و به نقل از مدير امور شيمي، اين عمليات حساس طي چند مرحله و بصورت شبانروزي توسط کارکنان امور شيمي و با کمک واحدهاي بهرهبرداري، تعميرات، خدمات، ايمني ...
1402/2/24 11:29:34

12345آخر