آغاز تعميرات اساسي واحد شماره 2 نيروگاه حرارتي شازند
آغاز تعميرات اساسي واحد شماره 2 نيروگاه حرارتي شازند واحد شماره 2 نيروگاه حرارتي شازند به منظور انجام تعيرات اساسي به مدت 100 روز از مدار توليد خارج گرديد. به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند و به نقل از مدير امور بهرهبرداري واحد شماره 2 به منظور انجام تعميرات اساسي به مدت 100 روز از تا...
1398/10/30 15:46:57

پايان تعميرات اساسي واحد شماره چهار نيروگاه حرارتي شازند
پايان تعميرات اساسي واحد شماره چهار نيروگاه حرارتي شازند
پايان تعميرات اساسي واحد شماره چهار نيروگاه حرارتي شازند واحد شماره 4 نيروگاه حرارتي شازند، بار ديگر به شبکه سراسري پيوست. به گزارش روابط عمومي و به نقل از معاونت مهندسي و برنامهريزي اين واحد که در تاريخ 15 مهر ماه سال جاري براي انجام تعميرات اساسي از مدار خارج شده بود، پس از انجام 112.000 نفر س...
1398/10/28 15:16:42

دوره «شيوه هاي نوين مديريت»
دوره «شيوه هاي نوين مديريت»
دوره <<شيوه هاي نوين مديريت>> شيوه هاي نوين مديريت، براي مديران ارشد شرکت در نيروگاه حرارتي شازند برگزار شد. به گزارش روابط عمومي نيروگاه حراتي شازند و به نقل اداره آموزش؛ مطابق برنامه هاي ابلاغي يک بسته آموزشي تحت عنوان<<شيوه هاي نوين مديريت>> براي مديران ارشد شرکت و با مشارکت مديران شرکت توزيع ب...
1398/10/28 15:12:28

همه جاي ايران سراي غم است
همه جاي ايران سراي غم است
همه جاي ايران سراي غم است مراسم گراميداشت شهيد سپهبد قاسم سليماني و همرزمانش در نمازخانه شرکت با حضور جمعي از پرسنل نيروگاه حرارتي شازند همزمان با مراسم زيارت عاشورا در روز چهارشنبه 98/10/19 برگزار گرديد.
1398/10/26 10:27:54

برگزاري جلسه کميته بحران و پدافند غير عامل
برگزاري جلسه کميته بحران و پدافند غير عامل
برگزاري جلسه کميته بحران و پدافند غير عامل کميته بحران و پدافند غير عامل نيروگاه حرارتي شازند با موضوع بررسي شرايط و وقايع اخير در منطقه روز پنجشنبه 19/10/98 در محل سالن جلسات تشکيل جلسه داد. مدير عامل نيروگاه در اين جلسه بر آمادگي تمامي امکانات شرکت براي مديريت بحران احتمالي تاکيد کرد. شهرام ايرا...
1398/10/26 10:24:51

بازيافت و احياء 95 بشکه روغن ضايعاتي ترانس
بازيافت و احياء 95 بشکه روغن ضايعاتي ترانس
بازيافت و احياء 95 بشکه روغن ضايعاتي ترانس مدير امور الکتريک: احياء و تصفيه 95 بشکه روغن ضايعاتي ترانس، در طرح و برنامهريزي امور الکتريک نيروگاه حرارتي شازند از ابتداي آبان ماه سال جاري کليد خورد و پس انجام تمام تستها و آزمايشات استاندارد آماده استفاده قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومي نيروگاه ...
1398/10/23 13:43:45

بازسازي قطعات بالانس فيد واتر پمپ
بازسازي قطعات بالانس فيد واتر پمپ
بازسازي قطعات بالانس فيد واتر پمپ مدير امور تعميرات مکانيک: بازسازي مجموعه قطعات بالانس هيدروليکي فيد واتر پمپ، با دستان پرسنل تلاشگر و ماهر تعميرات مکانيک نيروگاه حرارتي شازند انجام پذيرفت. به گزارش روابط عمومي، با توجه به اهميت ساخت داخل، اين قطعات که از خارج کشور تهيه و خريداري ميشود در کارگا...
1398/10/23 13:42:26

کسب افتخاري ديگر
کسب افتخاري ديگر
کسب افتخاري ديگر صنعت برق کشور کارکنان ذبده و مطرح کم ندارد و هر از گاهي شاهد درخشش آنها در عرصه توليد و صنعت هستيم و با کارهاي بزرگي که انجام ميدهند، يادآور ميشوند که ايرانيها هنوز هم به رغم تحريمهاي ظالمانه دشمنان کمر خم نکردهاند و استوار تا فتح قلههاي موفقيت ايستادهاند. ساخت "دستگاه تست ...
1398/10/23 13:40:51

بازديد معلمان اداره آموزش و پرورش شهرستان خمين
بازديد معلمان اداره آموزش و پرورش شهرستان خمين
بازديد معلمان اداره آموزش و پرورش شهرستان خمين از نيروگاه حرارتي شازند بنا به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند اداره آموزش و پرورش شهرستان خمين معلمين پايههاي مختلف تحصيلي را براي بازديد از نيروگاه حرارتي شازند اعزام نمود. در اين بازديد آموزشي براي معلمين که با توضيحات مسئولين نيروگاه همر...
1398/10/22 9:31:43

12345آخر