آمار توليد
1398/5/17 9:42:26

جشن عبادت فرزندان همکاران صنعت آب وبرق استان مرکزي
جشن عبادت فرزندان همکاران صنعت آب وبرق استان مرکزي
جشن عبادت فرزندان همکاران صنعت آب وبرق استان مرکزي به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند مراسم جشن تکليف فرزندان همکاران صنعت آب و برق استان مرکزي با حضور فرزندان، خانوادههاي ايشان و مديران ارشد شرکتهاي تابعه در سالن امام علي (ع) اراک برگزار شد. مسئولين و برگزار کنندگان اين مراسم، ضمن عرض تب...
1398/5/17 9:39:46

مانور خوب و مناسب
مانور خوب و مناسب کارکنان بهره برداري نيروگاه حرارتي شازند منجر به رفع مشکل GAH , FDF در واحد سه و پايداري واحد گرديد. به نقل از محسن رحماني مدير امور بهرهبرداري، با هماهنگي مرکز کنترل اقدام به کاهش بار واحد شماره 3 نيروگاه حرارتي شازند شد و پس از خروج دشوار اما موفقيت آميز FDF - B و GAH - A ع...
1398/5/17 9:39:11

مانور کارکنان نيروگاه حرارتي شازند براي حفظ پايداري
مانور کارکنان نيروگاه حرارتي شازند براي حفظ پايداري
مانور کارکنان نيروگاه حرارتي شازند براي حفظ پايداري مانور بهنگام کارکنان نيروگاه حرارتي شازند مانع ناپايداري واحد در پيک بار گرديد. به نقل از محسن رحماني مدير امور بهرهبرداري و گزارش رئيس قسمت شيفت همزمان با نزديک شدن به ساعات پيک بار شبکه به دليل بروز خطا در عملکرد کارت کنترل CP-4A اين تجهيز تري...
1398/5/17 9:36:51

دوره داشبورد مديريت
دوره داشبورد مديريت
دوره داشبورد مديريت به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند و به نقل از محمد رضواني رئيس اداره آموزش، اولين دوره داشبورد مديريت براي مديران ارشد شرکتهاي مديريت و توليد نيروي برق شازند و شرکت توزيع نيروي برق استان مرکزي در نيروگاه برگزار شد. اين برنامه آموزشي ميان مدت 15 روزه بصوررت يکروزه با حض...
1398/5/17 9:34:23

بازسازي کوئل بريکرهاي 6.6کيلو ولت
بازسازي کوئل بريکرهاي 6.6کيلو ولت
بازسازي کوئل بريکرهاي 6.6کيلو ولت به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند و به نقل از حميد رضا صدقي رئيس اداره تعميرات فشار قويHV ، تحريک،حفاظت و رلياژ با همت و تلاش تکنسينهاي تعميرات HV تعداد چهار عدد بريکرهاي 6.6کيلو ولت تعمير و بازسازي و بعد از انجام تستهاي ميگرو مقاومت اهمي وتست الکتريکي، ...
1398/5/17 9:33:13

پانزدهيمن جشنواره سراسري قرآني و نماز
پانزدهيمن جشنواره سراسري قرآني و نماز
پانزدهيمن جشنواره سراسري قرآني و نماز ويژه فرزندان کارکنان صنعت آب و برق استان مرکزي به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند؛ پانزدهيمن جشنواره سراسري قرآني و نماز با حضور جمع کثيري از فرزندان کارکنان برگزار شد. به نقل از آقاي رودباراني مسئول امور فرهنگي نيروگاه حرارتي شازند، تعداد 38 نفر از فرز...
1398/5/8 14:45:06

پانزدهيمن جشنواره سراسري قرآني و نماز
پانزدهيمن جشنواره سراسري قرآني و نماز
پانزدهيمن جشنواره سراسري قرآني و نماز ويژه فرزندان کارکنان صنعت آب و برق استان مرکزي به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند؛ پانزدهيمن جشنواره سراسري قرآني و نماز با حضور جمع کثيري از فرزندان کارکنان برگزار شد. به نقل از آقاي رودباراني مسئول امور فرهنگي نيروگاه حرارتي شازند، تعداد 38 نفر از فرز...
1398/5/8 14:45:06

خبر انتصاب معاون منابع انساني
خبر انتصاب معاون منابع انساني با حکم شهرام ايرانپاک صورت گرفت ؛ << انتصاب معاون منابع انساني شرکت مديريت توليد برق شازند >> با صدور حکمي از سوي شهرام ايرانپاک مدير عامل نيروگاه حرارتي شازند، "سيد عمادالدين قاسمي " به سمت معاون منابع انساني شرکت مديريت توليد برق شازند منصوب شد. به گزارش روابط ع...
1398/5/8 14:44:28

12345آخر