تعمير و احياء الکترود اکسيژن متر
تعمير و احياء الکترود اکسيژن متر
تعمير و احياء الکترود اکسيژن متر دو عدد الکترود مربوط به دستگاه اکسيژن متر بعد از تعمير و نوسازي توسط کارکنان آزمايشگاه شيمي نيروگاه حرارتي شازند، مورد بهرهبرداري مجدد قرار گرفت. به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند فرهاد رضايي تکنسين آزمايشگاه در اين خصوص گفت: دستگاه اندازهگيري اکسيژن محل...
1399/6/23 13:37:15

بازسازي الکتروپمپ ديلاج برج
بازسازي الکتروپمپ ديلاج برج
بازسازي الکتروپمپ ديلاج برج يکدستگاه اکترو پمپ ديلايج برجهاي اصلي توسط اداره تعميرات الکتريک نيروگاه حرارتي شازند تعمير و بازسازي شد. به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند در خصوص اين خبر رئيس اداره تعميرات فشار ضعيف اعلام نمود: يک دستگاه الکتروپمپ مربوط به سيستم ديلاج برج هاي اصلي با تايپ QX...
1399/6/23 13:21:38

ساخت ابزار براي سهولت انجام valve test در محل
ساخت ابزار براي سهولت انجام valve test در محل
ساخت ابزار براي سهولت انجام valve test در محل واحد تعميرات مکانيک نيروگاه حرارتي شازند خبر از ساخت تست والو در محل، را داد. به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند حميد رضا مقصودي رئيس اداره تعميرات مکانيک والو و فاين مکانيک در اين زمينه بيان نمود: در حال حاضر والو تست توربين به صورت هفتگي و از ...
1399/6/23 13:20:24

تعمير و بازسازي کمپرسور
تعمير و بازسازي کمپرسور
تعمير و بازسازي کمپرسور کوپلند در نيروگاه حرارتي شازند يک دستگاه کمپرسور مربوط به مخزن 5/8 تن CO2 با تايپ DLEE-201-EWL توسط تعميرات مکانيک تجهيزات کمکي نيروگاه حرارتي شازند تعمير و بازسازي گرديد.
1399/6/19 8:47:47

بازديد فرماندار از نيروگاه حرارتي شازند
بازديد فرماندار  از نيروگاه حرارتي شازند
بازديد فرماندار از نيروگاه حرارتي شازند فرماندار شهرستان شازند و هيات همراه ايشان از نيروگاه حرارتي شازند بازديد کردند. به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند، دکتر رجبي فرماندار شازند پيش از بازديد در جمع مديران و معاونين شرکت حضور پيدا نموده و در خصوص جايگاه و اهميت نيروگاه در استان و کشور س...
1399/6/19 8:46:03

بازديد فرماندار از نيروگاه حرارتي شازند
بازديد فرماندار  از نيروگاه حرارتي شازند
بازديد فرماندار از نيروگاه حرارتي شازند فرماندار شهرستان شازند و هيات همراه ايشان از نيروگاه حرارتي شازند بازديد کردند. به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند، دکتر رجبي فرماندار شازند پيش از بازديد در جمع مديران و معاونين شرکت حضور پيدا نموده و در خصوص جايگاه و اهميت نيروگاه در استان و کشور س...
1399/6/19 8:46:03

با موفقيت از پيک تابستان 99 عبور کرديم
با موفقيت از پيک تابستان 99 عبور کرديم نيروگاه حرارتي شازند در پنج ماهه اول سال 1399، بيش از سه ميليارد و چهار صد و نود و سه ميليون و نه صد و سي و پنج هزار کيلو وات ساعت، خالص انرژي الکتريکي به شبکه سراسري تحويل داد. به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند، شهرام ايرانپاک مدير عامل نيروگاه ضمن ...
1399/6/15 9:42:28

بازسازي والوها
بازسازي والوها
بازسازي والوهاي خروجي مخزن اسيد شويي بويلر در نيروگاه حرارتي شازند با تلاش و ابتکار پرسنل تعميرات مکانيک والو نيروگاه حرارتي شازند دو عدد والو خروجي مخزن اسيد شويي تعمير و بازسازي شد. به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند، حميدرضا مقصودي رئيس اداره تعميرات مکانيک والو و فاين مکانيک؛ در خصوص ا...
1399/6/15 9:40:38

روند بازسازي سيستم بالانس فيد پمپ
روند بازسازي سيستم بالانس فيد پمپ
روند بازسازي سيستم بالانس فيد پمپ در راستاي روند باز سازي قطعات فيد پمپ، تعميرات مکانيک نيروگاه حرارتي شازند خبر از ساخت 2 ست بالانس مين پمپ بزرگ چند مرحلهاي را داد. به گزارش روابط عمومي؛ رئيس اداره تعميرات مکانيک توربين، گفت: 2 ست بالانس مين پمپ ديگر ساخته و آماده بهرهبرداري قرار گرفت و پيش از ...
1399/6/15 9:39:00

12345آخر