نيروگاه بر مدار توليد
نيروگاه بر مدار توليد
در فروردين ماه امسال، توليد نيروگاه حرارتي شازند به چهار صد و دو ميليون کيلو وات ساعت رسيد. مدير عامل نيروگاه حرارتي شازند گفت: بيش از 402 ميليون کيلو وات ساعت انرژي الکتريکي در اولين ماه امسال توسط نيروگاه به شبکه سراسري برق تحويل شد. شهرام ايرانپاک در رابطه با اين خبر گفت: با توجه به مشکلات شي...
1400/2/17 15:16:55

پاسداشت روزجهاني قدس
شهرام ايرانپاک، مديرعامل نيروگاه حرارتي شازند در پيامي بر پاسداشت روزجهاني قدس به شيوهاي متفاوت از سالهاي گذشته تاکيد کرد. به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند، در پيام شهرام ايرانپاک، مديرعامل نيروگاه آمده است: فلسطين متعلق به فلسطينيها است و ادامه اشغال آن، ظلمي بزرگ، تحمل ناپذير و خطري ...
1400/2/17 15:13:50

واحد شماره يک نيروگاه حرارتي شازند وارد مدار شد
واحد شماره يک نيروگاه حرارتي شازند وارد مدار شد
واحد شماره يک نيروگاه حرارتي شازند پس از انجام تعميرات دورهاي به منظور آمادهسازي تجهيزات قبل از پيک مصرف برق در تابستان در ساعت 10:05 دقيقه مورخ 12/02/1400 به شبکه سراسري پيوست. به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند مهندس ايرانپاک مدير عامل نيروگاه ضمن اعلام اين خبر افزود: با توجه به افزايش...
1400/2/13 14:06:26

واحد شماره 3 نيروگاه حرارتي شازند به مدار توليد بازگشت
واحد شماره 3 نيروگاه حرارتي شازند به مدار توليد بازگشت
واحد شماره 3 نيروگاه حرارتي شازند بعد از انجام تعميرات اساسي با شبکه سراسري سنکرون شد. به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند، شهرام ايرانپاک مدير عامل در خصوص اين خبر بيان نمود: واحد شماه 3 پس از انجام تعميرات اساسي در تاريخ 1400/02/06 در ساعت 20:50 دقيق با شبکه سراسري سنکرون شد. وي همچنين ا...
1400/2/8 10:35:34

واحد شماره 4 نيروگاه حرارتي شازند به مدار توليد بازگشت
واحد شماره 4 نيروگاه حرارتي شازند به مدار توليد بازگشت
واحد شماره 4 نيروگاه حرارتي شازند بعد از انجام تعميرات دورهاي با شبکه سراسري سنکرون شد. به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند، اکبر احمدي معاون توليد در اين رابطه گفت: خروج واحد شماره 4 از مدار توليد، به منظور انجام تعميرات دوره اي و آماده سازي تجهيزات براي پيک بار تابستان صورت گرفت. وي اف...
1400/2/6 12:06:50

تحليل نتايج معاينات دوره اي
تحليل نتايج معاينات دوره اي
تحليل نتايج معاينات دوره اي در کميته سلامت بهداشت ودرمان نيروگاه حرارتي شازند به منظور حفظ و ارتقاء سطح سلامت کارکنان و در راستاي تحقق و اجراي الزامات قانوني، معاينات دوره اي کارکنان در سال 1399 انجام شد و نتايج اين معاينات که توسط يکي از مراکز تخصصي طب کار مورد تاييد دانشگاه علوم پزشکي انجام شد، ...
1400/2/5 9:12:29

تعويض ياتاقان سنگين تراست و گايد GAH 3B
تعويض ياتاقان  سنگين تراست و گايد GAH 3B
در تعميرات اساسي واحد شماره سه نيروگاه حرارتي شازند ياتاقانهاي تراست و گايد GAH 3B تعويض گرديد. به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند و به نقل از معاون تعميرات، تعويض ياتاقان تراست و گايد GAH 3B با صرف 600 نفر ساعت با موفقيت انجام پذيرفت. نوراله ادبي در اين رابطه افزود: در بازرسيهاي بعمل آ...
1400/1/24 15:15:34

بازسازي شفت موتور اصلي GAH
بازسازي شفت موتور اصلي GAH
بازسازي تجهيزات و استفاده مجدد از آنها در مجموعه تعميرات نيروگاه حرارتي شازند نهادينه شده و يکي از آيتمهاي مهم صرفهجويي و عدم استفاده از کالاهاي نو موجود در انبار مي باشد. به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند نوراله ادبي معاون تعميرات گفت: براي ترميم اين شافتها از روش متال اسپري مرسوم است...
1400/1/24 15:13:24

کسب بالاترين امتياز در ارزيابي شرکت کنندگان
کسب بالاترين امتياز در ارزيابي شرکت کنندگان
کسب بالاترين امتياز در ارزيابي شرکت کنندگان در مناقصه بازديد و سرويس ژنراتور نيروگاه حرارتي شازند در ارزيابي شرکت کنندگان در مناقصه بازديد و سرويس ژنراتور بالاترين امتياز را کسب نمود. به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند معاون مهندسي و برنامهريزي در اين رابطه گفت: در ارزيابي شرکتهاي پيمانکا...
1400/1/24 15:11:09

12345آخر