• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تلاش شبانه روزي کارکنان نيروگاه حرارتي شازند براي رفع عيب از توربين واحد شماره سه