لیست مشخصات مدیران شرکت مدیریت تولید برق شازند
(نیروگاه حرارتی شازند)
ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن مستقیم / داخلی آدرس پست الکترونیک
1 شهرام ایرانپاک مدیر عامل 38262233 iranpak@shazandtpp.ir
۲ صامت فتحعلیان مشاور مدیر عامل 38262408
۳ محمد قلعه‌نویی مدیر دفتر هیت مدیره، مدیر عامل و روابط عمومی 38262485
۴ اکبر احمدی معاون تولید 38262404 ahmadi@shazandtpp.ir
۵ غلامرضا ابراهیمی زاده معاون مهندسی و برنامه‌ ریزی 38262405 ebrahimizadeh@shazandtpp.ir
۶ نوراله ادبی فیروزجانی معاون تعمیرات 38262300 adabi@shazandtpp.ir
۷ سید عماد الدین قاسمی معاون منابع انسانی 38262297
ghasemi@shazandtpp.ir
۸ سید جواد یعقوبی
معاون مالی و بازرگانی 38262390
yaghoubi@shazandtpp.ir
۹  علی صفر احدی مدیر امور مالی 38262414
۱۰ رحمن صبوری‌فرد

مدیر امور بازرگانی و انبار 38262381
۱۱ عباس حسنی سرپرست دفترمهندسی و نظارت 38262524
۱۲ محمد محمدی
سرپرست دفتربرنامه‌ریزی فنی 38262331
۱۳ حمید کرمی مدیر امور تعمیرات مکانیک 38262515
۱۴ شهروز امیر جانی
مدیر امور کارکنان و برنامه‌ریزی نیروی انسانی
38262380
۱۵ محسن رحمانی مدير امور بهره برداری 38262525
۱۶ سید علیرضا میر عشقی مدیر امور شیمی 38262525
۱۷ رسول قنبری مدير امور HSE 38262510
۱۸


۱۹

۲۰

كد تلفن : 086