تاریخ درج آگهی:1399/4/17
مناقصه: آگهي تمديد مناقصه عمومي
آگهي تمديد مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 115/99 شركت مديريت توليد برق شازند (نيروگاه حرارتي شازند) در نظر دارد تامین 5 ست بالانس دیسک مورد نياز خود را از طريق مناقصه عمومي از تولید کنندگان واجد شرایط خريداري نمايد . لذا از كليه متقاضیان دعوت به عمل مي آيد حداكثر تا تاريخ 23/04/99 جهت دريافت...
  • سازمان منتشرکننده: نيروگاه حرارتي شازند
تاریخ درج آگهی:1399/3/22
مناقصه: مناقصه عمومي 115/99
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 115/99 شركت مديريت توليد برق شازند (نيروگاه حرارتي شازند) به آدرس کیلومتر 15 جاده اراک بروجرد محور فرعی ازنا در نظر دارد ساخت پنج ست بالانس دیسک مورد نیاز نيروگاه حرارتی شازند را به تولید کنندگان واجد شرایط واگذار نمايد . لذا از كليه متقاضیان دعوت به عمل...
  • سازمان منتشرکننده: نيروگاه حرارتي شازند
تاریخ درج آگهی:1399/3/1
مناقصه: مناقصه عمومي 114/99
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي شماره 114/99 شركت مديريت توليد برق شازند (نيروگاه حرارتي شازند) به آدرس کیلومتر 15 جاده اراک بروجرد محور فرعی ازنا در نظر دارد خرید 700 عدد (هفتصد) زغال الکتروگرافیتی CARBON LORRAHN با تایپ LFC554 با سایز 60*32* 25 میلیمتر را به تامین کننده واجد شرايط واگذار ...
  • سازمان منتشرکننده: نيروگاه حرارتي شازند
تاریخ درج آگهی:1399/2/20
مناقصه: آگهي مناقصه عمومي
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 113-112-111/99 شركت مديريت توليد برق شازند (نيروگاه حرارتي شازند) به آدرس کیلومتر 15 جاده اراک بروجرد محور فرعی ازنا در نظر دارد اياب و ذهاب پرسنل با خودرو سواري، ميني بوس و ميدل باس و تامين نيروي انساني خود را براي مدت يكسال به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار...
  • سازمان منتشرکننده: نيروگاه حرارتي شازند
تاریخ درج آگهی:1398/10/16
مزایده: آگهي مزايده عمومي شماره 212/98
آگهي مزايده عمومي شماره 212/98 شركت مديريت توليد برق شازند(سهامي خاص) در نظر دارد مقدار حدود 38.000 كيلوگرم روغن ضايعاتي روانكاري توربين را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. كليه ‌افرادحقيقي ‌و حقوقي واجد صلاحیت ‌مي‌توانندازتاريخ 16/10/98 لغايت24/10/98 جهت بازديد ودرياف...
  • سازمان منتشرکننده: نيروگاه حرارتي شازند
تاریخ درج آگهی:1398/8/6
مناقصه: آگهي تمدید مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 121/98
آگهي تمدید مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 121/98 شركت مديريت توليد برق شازند (نيروگاه حرارتي شازند) به آدرس کیلومتر 15 جاده اراک بروجرد محور فرعی ازنا در نظر دارد ساخت دو عدد استم والو مورد نیاز نيروگاه حرارتی شازند را به سازندگان واجد شرایط واگذار نمايد . لذا از كليه متقاضیان دعوت به عمل...
  • سازمان منتشرکننده: نيروگاه حرارتي شازند
تاریخ درج آگهی:1398/7/11
مناقصه: آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 121/98
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 121/98 شركت مديريت توليد برق شازند (نيروگاه حرارتي شازند) به آدرس کیلومتر 15 جاده اراک بروجرد محور فرعی ازنا در نظر دارد ساخت دو عدد استم والو مورد نیاز نيروگاه حرارتی شازند را به سازندگان واجد شرایط واگذار نمايد . لذا از كليه متقاضیان دعوت به عمل مي آيد...
  • سازمان منتشرکننده: نيروگاه حرارتي شازند
تاریخ درج آگهی:1398/6/10
مناقصه: آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي شماره 120/98
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي شماره 120/98 شركت مديريت توليد برق شازند (نيروگاه حرارتي شازند) به آدرس کیلومتر 15 جاده اراک بروجرد محور فرعی ازنا در نظر دارد تامین عایق حرارتی (آلومینیوم سیلیکات) مورد نیاز نیروگاه حرارتی شازند را به تولید کنندگان واجد شرايط واگذار نمايد . لذا از شرکت های ...
  • سازمان منتشرکننده: نيروگاه حرارتي شازند
تاریخ درج آگهی:1398/5/23
مناقصه: آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 119/98
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 119/98 شركت مديريت توليد برق شازند (نيروگاه حرارتي شازند) در نظر داردتامین نیرو جهت نگهداري و توسعه فضاي سبز را براي مدت يكسال به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد . لذا از كليه شركت ها دعوت به عمل مي آيد حداكثر تا تاريخ 27/05/98 جهت دريافت اسناد مناقصه به...
  • سازمان منتشرکننده: نيروگاه حرارتي شازند
تاریخ درج آگهی:1398/5/9
مناقصه: آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي شماره 118/98 (همراه با ارزیابی کیفی)
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي شماره 118/98 (همراه با ارزیابی کیفی) شركت مديريت توليد برق شازند (نيروگاه حرارتي شازند) به آدرس کیلومتر 15 جاده اراک بروجرد محور فرعی ازنا در نظر دارد تامین تعدادی از لوازم یدکی مورد نیاز نیروگاه حرارتی شازند را به تامین کنندگان واجد شرايط واگذار نمايد . لذا ا...
  • سازمان منتشرکننده: نيروگاه حرارتي شازند
12345آخر