تعمير و بازسازي کمپرسور کوپلند
يک دستگاه کمپرسور مربوط به مخزن 5/8 تن CO2 با تايپ DLEE-201-EWL توسط تعميرات مکانيک نيروگاه حرارتي شازند بازسازي شد.
به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند؛ به منظور تامين هواي مورد استفاده در چرخه مصرف داخلي نيروگاه و با توجه به تحريم هاي موجود با تلاش کارشناسان فني اين شرکت کمپرسور کوپلند مجددا بازسازي و به چرخه فعاليت نيروگاهي پيوست .
ابراهيم اميني رئيس اداره تعميرات مکانيک تجهيزات کمکي با اشاره به اين خبر گفت: تعمير و بازسازي کمپرسور کوپلند با توجه به نياز نيروگاه امري حياتي بوده که پرسنل تعميرات مکانيک موفق شدند با تکيه بر امکانات داخلي و دانش و تجربه اين کمپرسور را تعمير و بازسازي نمايند. 

نام*

نام خانوادگی*

پست الکترونیک*

موضوع


پیغام