حفظ پايداري واحد شماره 2 نيروگاه حرارتي شازند در آستانه پيک بار تابستان

پرسنل تلاشگر نيروگاه حرارتي شازند با واکنش سريع و اقدامات تخصصي توانستند مانع از خروج واحد شماره 2 نيروگاه شوند.
به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند و به نقل از معاونت تعميرات، در هنگام تست والوهاي توربين در روز جمعه 09/03/99 يکي از استاپ والوهاي توربين دچار مشکل گرديد که براي رفع اشکال آن نياز به خروج واحد بود.
نوراله ادبي در اين خصوص افزود: پرسنل تعميرات و بهره‌برداري نيروگاه  با واکنش سريع و ابتکار در عمل اقدام به رفع اشکال نمودند و توانستند ضمن جلوگيري از خروج واحد از پايداري شبکه برق کشور نيز محافظت کنند که اين اقدام نيز اهميت و حساسيت تلاش جهادگونه کارکنان اين نيروگاه را بيش از پيش تجلي مي دهد.نام*

نام خانوادگی*

پست الکترونیک*

موضوع


پیغام