پايان تعميرات اساسي واحد شماره چهار نيروگاه حرارتي شازند
واحد شماره 4 نيروگاه حرارتي شازند، بار ديگر  به شبکه سراسري پيوست.
به گزارش روابط عمومي و به نقل از معاونت مهندسي و برنامه‌ريزي اين واحد که در تاريخ 15 مهر ماه سال جاري براي انجام تعميرات اساسي از مدار خارج شده بود، پس از انجام 112.000 نفر ساعت تعميرات و بهينه سازي تجهيزات و بازديدهاي لازم سرانجام در تاريخ 1398/10/25  ساعت 12:28  و کاملاً مطابق با برنامه از پيش تعيين شده به شبکه سراسري پيوست.
خليل محمدي همچنين افزود: از جمله اقدامات مهمي که براي رفع محدويت توليد اين واحد صورت گرفت مي‌توان به طراحي و نصب ياتاقان‌هاي شش پد (تکه) اشاره نمود.
در تعميرات اساسي واحد شماره 4، بيش از پنج هزار فعاليت تعميراتي و بهينه سازي انجام شد که سهم همکاران داخلي نيروگاه از انجام فعاليت ها 65 درصد و مابقي فعاليت ها توسط 10 پيمانکار تکميل و تحويل گرديد. 
نيروگاه حرارتي شازند، بمنظور حفظ جايگاه مطمئن، مستمر و منعطف در توليد انرژي برق در کشور و براي عمل به رسالت خود در شبکه سراسري کشور، درحال هماهنگي و آماده سازي امور براي انجام دومين تعميرات اساسي خود در سال 1398 مي باشد.
نام*

نام خانوادگی*

پست الکترونیک*

موضوع


پیغام