برگزاري مانور ايمني
رئيس اداره ايمني و مديريت بحران نيروگاه حرارتي شازند مانورها را مجموعه تمرين هايي عنوان کرد که هدف آن ها ارتقاي سطح آمادگي پرسنل آتشنشاني در مقابله با حوادث غيرمترقبه است.
به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند و به نقل از رحيم گودرزي، در راستاي حفظ و بهبود وضعيت آمادگي و واکنش در شرايط اضطراري، برنامه تمريني امداد و نجات فرد مصدوم از چاله، بدون اطلاع قبلي انجام شد. وي با اشاره به اهداف مانور گفت: ضعف ها و کاستي‌هاي برنامه‎ريزي، کمبود و فقدان منابع، هماهنگي‌ها، نقش‌ها و مسئوليت‌ها و عملکردهاي فردي، نقش عمومي در مورد بحران و مديريت بحران، اعتماد و اطمينان در زمينه مديريت از جمله اين اهداف است.
دراين برنامه تيم آتش نشاني، با حضور در داخل چاله به عمق 6 متر و انجام ارزيابي اوليه و ثانويه و انتقال فرد مصدوم فرضي به سطح زمين با استفاده از تجهيزات تخصصي کار در ارتفاع، اقدام به تحويل به تيم پزشکي نمودند.

نام*

نام خانوادگی*

پست الکترونیک*

موضوع


پیغام