واحد شماره يک نيروگاه حرارتي شازند با شبکه سراسري سنکرون شد.
به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند واحد شماره يک که در تاريخ 98/06/18با هماهنگي مرکز کنترل و به منظور انجام تعميرات دوره‌اي 15 روزه از مدار خارج گرديده بود، در تاريخ 98/07/01پس از انجام تعميرات و بازديدهاي مرتبط، با تلاش و کوشش‌هاي شبانه‌روزي کليه کارکنان، با شبکه سراسري سنکرون شود.
عمده فعاليت‌هاي انجام شده در اين دوره از تعميرات علاوه بر بازيدها و تعميرات دوره‌اي واحد عبارتند از:
1- تعويض هيتر فشارقوي شماره 3
2- رفع نشتي از از فين دواره واتروال بويلر
3- رفع اشکال از ياتاقان ژنراتور سمت اکسايتر
4- رفع نشتي داخلي از والو ورودي هيتر فشار قوينام*

نام خانوادگی*

پست الکترونیک*

موضوع


پیغام