تعمير و بازسازي يونيت کنترل
به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند و در شرايط کمبود شديد نقدينگي و عدم موجودي اين مدل خاص که براي والوهاي درين مورد استفاده قرار مي‌گيريد، با تلاش و دقت نظر تعميرات ابزار دقيق نيروگاه حرارتي شازند، يک عدد يونيت کنترل مدل MSD 021  که بر روي اکچوئتورهاي برج خنک کن اصلي مدل Auma-SG-05.1  نصب مي شود ،پس از تعمير و تعويض چرخدنده آن را آماده به کار نمودند.
همچنين يک عدد يونيت کنترل با مدل MS 5.1 همراه با سوکت و ليمت سوئيچ هاي آن که بروي اکچوئتور Auma-SA-07.1  نصب مي شود ،از اکچوئتورهاي اسقاطي باز شده و پس از سرويس و تست آماده به کار گرديد.


نام*

نام خانوادگی*

پست الکترونیک*

موضوع


پیغام