خبر 2
دريافت  لوح تقدير
ارتقاء دانش و مهارت نيروي انساني
به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند، در همايش سراسري مديران آموزش صنعت برق که با حضور مسئولين آموزش وزارت نيرو و شرکت توليد برق حرارتي و شرکت هاي تابعه در تاريخ 16بهمن ماه 98 در پرديس دانشگاه شهيد بهشتي برگزار گرديد، با اهداء لوح تقدير به مهندس ايرانپاک، شرکت مديريت توليد برق شازند بعنوان يکي از شرکت هاي برگزيده در زمينه آموزش، ارتقاء دانش و مهارت نيروي انساني مورد تقدير قرار گرفت 

نام*

نام خانوادگی*

پست الکترونیک*

موضوع


پیغام