کسب برگ زرين ديگري برافتخارات نيروگاه حرارتي شازند

به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند؛ در رزمايش سايبري که با هدف مصون‌سازي در برابر تهديدات سايبري و افزايش پايداري توليد در شرايط مختلف توسط کارشناسان پدافند غير عامل شرکت مادر تخصصي برق حرارتي انجام پذيرفت، نيروگاه شازند به عنوان يکي از مهم‌ترين نيروگاه‌هاي حرارتي کشور اعلام گرديد.
بر همين اساس مهندس محسن طرزطلب مدير عامل محترم شرکت مادر تخصصي برق حرارتي از مديريت و پرسنل نيروگاه حرارتي شازند تقدير و تشکر نمود.
همچنين مهندس ايرانپاک مدير عامل نيروگاه حرارتي شازند نيز طي پيامي از همکاران نيروگاه تقدير و تشکر نمود.
متن پيام: 
بدين وسيله از کليه واحدهاي مسئول و مرتبط با پدافند سايبري نيروگاه که بار ديگر در نتيجه بازديد و بازرسي کارشناسان پدافند غير عامل شرکت مادر تخصصي برق حرارتي و سازمان پدافند غير عامل منعکس کننده آمادگي بسيار خوب و غير قابل نفوذ تشخيص داده شده و با توجه به تقدير و تشکر مهندس طرزطلب مدير عامل محترم شرکت مادر تخصصي برق حرارتي از کارکنان نيروگاه حرارتي شازند، اينجانب نيز کمال تقدير و تشکر را دارم. آمادگي و پيشگيري در حوزه سايبري تضمين کننده تداوم توليد در حوزه برق است و خوشبختانه رتبه بندي نيروگاه حرارتي شازند در اين خصوص باعث افتخار است.  شهرام ايرانپاک- مهر 1398 


نام*

نام خانوادگی*

پست الکترونیک*

موضوع


پیغام