نيروگاه شازند بر مدار جهش توليد
نيروگاه حرارتي شازند در خرداد ماه سال جاري به ميزان هشتصد و چهار ميليون و صدوشصت و دو هزار و هفتصدوشصت و سه کيلووات ساعت انرژي توليد کرد.
شهرام ايرانپاک مدير عامل نيروگاه حرارتي شازند اعلام نمود: در سه ماه نخست سال، خالص تحويلي انرژي الکتريکي نيروگاه حرارتي شازند به شبکه سراسري بيش از يک ميليارد و نه صد و شش ميليون کيلووات ساعت است.

نام*

نام خانوادگی*

پست الکترونیک*

موضوع


پیغام