اقدامات زيست محيطي نيروگاه
از ابتداي تاسيس نيروگاه به حداقل رساندن توليد آلاينده ها و رعايت استانداردهاي ملي زيست محيطي از مهم ترين دغدغه هاي مسئولين نيروگاه بوده است در اين راستا عليرغم محدوديت هاي موجود اقدامات زيست محيطي زيادي پيگيري و اجرا شده است از جمله اين اقدامات:

1-توسعه فضاي سبز نيروگاه به ميزان 88 هكتار و كشت انواع درختان مثمر و غير مثمر همچنين همكاري در آبياري درختان منطقه چپقلي

2-جايگزيني سوخت گاز به جاي سوخت مازوت به طور كامل: با پيگيري انجام شده توسط مسئولين نيروگاه و استان، از اسفندماه سال 1390 سوخت مازوت به طور كامل با سوخت گاز جايگزين گرديدكه منجر به رفع اصلي ترين مشكل زيست محيطي نيروگاه يعني آلاينده هاي دود گرديد. براي رفع مشكل كمبود سوخت گاز در فصول سرد نيز  نيروگاه با انجام تعميرات واحد ها و خروج داوطلبانه آن با اين مشكل مقابله مي نمايد.

3-انجام پروژه مطالعاتي امكان سنجي حذف گاز SO2 از دود خروجي با همكاري شركت lodge Cottrell انگلستان : با توجه به كمبود سوخت گاز تا قبل از سال 1391 به منظور جلوگيري از اثرات زيان بار اين سوخت پروژه مطالعاتي "امكان سنجي حذف گاز SO2 از دود خروجي" با همكاري شركت lodge Cottrell انگلستان عليرغم مشكلات مختلف(تحريم و...) انجام شد. و پس از بازديد از تاسيسات حذف SO2 در كشور كره طرح مذكور در اختيار سازمان توانير قرار گرفت.

4-پروژه مطالعاتي تزريق مواد افزودني به سوخت مازوت: يكي ديگر از اقدامات مهم نيروگاه در راستاي حذف آلودگي هاي زيست محيطي دود خروجي از دودكش ها مي باشد. در اين پروژه با همكاري شركت سوئدي system  separation  بيش از 45000 كيلوگرم مواد افزودني به سوخت مازوت يكي از واحدها تزريق شد تا عملكرد اين مواد در كنترل آلاينده دود طي مدت 3 ماه بررسي گردد اين پروژه مطالعاتي براي اولين بار در كشور عليرغم هزينه زياد انجام گرديد.

5-پروژه تنظيم احتراق بويلر واحدها با حضور كارشناسان چيني: در طي مدت حضور سه ماهه كارشناسان چيني چندين نوبت احتراق بويلرها كنترل و تنظيم گرديد كه نتيجه آن كاهش ميزان NOX و CO بود.

6-اجراي پروژه لاينينگ استخر هاي تبخيري :در اين پروژه كف استخر تبخيري شماره 3و4 نيروگاه به مساحت 8000 متر مربع توسط پوشش غير قابل نفوذ ژئوتكستال و ژئوممبران ايزوله گرديد تا خطر نفوذ آلاينده ها  به  خاك وآبهاي زير زميني از بين برود.
7-برگزاري دوره هاي آموزشي  زيست محيطي براي مديران و كاركنان
برگزاري دوره هاي مختلف زيست محيطي از ديگر اقدامات در جهت ارتقاء فرهنگ زيست محيطي مي باشد

8-برگزاري همايش و مسابقات زيست محيطي به مناسبت هاي خاص روز زمين پاك-هفته محيط زيست –روز بدون خودرو و ......
9-ساخت دستگاه جدا كننده روغن و چربي از پساب خروجي نيروگاه.
10-ساخت دستگاه بازيافت گاز فرئون چيلر ها و كمپرسورها
11-پيگيري پروژه نصب تجهيزات آنلاين مونيتورينگ با قابليت ارسال اطلاعات به سازمان محيط زيست
12-مديريت پسماند و استاندارد سازي انبار ضايعات