Slide1 background
Slide2 background
Slide3 background
Slide4 background
Slide5 background

به نام خالق هستي

"براي رسيدن به اهداف بزگ بايد تعداد زيادي قدم كوچك را جايگزين تعداد كمي قدم بزرگ نمود"

ضمن عرض تبريك و افتخاري ديگر براي نيروگاه حرارتي شازند، به آگاهي مي رساند كه با توجه به دشواري و پيچيدگي هيترهاي فشار قوي و ساخت اولين هيتر نيروگاهي در كشور با گذر از فراز و نشيب هاي بسيار به اتمام رسيد، لذا برخود لازم مي دانم كه مراتب سپاس و قدر شناسي را از مساعدت و همكاري تمامي واحد هاي نيروگاه نظير ساخت داخل، فني و مهندسي، مالي و پشتيباني، تعميرات، توليد و خدمات اعلام نموده و تقدير ويژه از زحمات و حمايت هاي بي شائبه مدير محترم عامل، معاونت محترم مهندسي و مدير محترم مهندسي را در اين خصوص دارم.

به امید به اینکه در پرتو عنایت حضرت حق، اهداف متعالی شرکت با همفکری، تعامل، تبادل آرا و نظرات و تجربیات ارزنده محقق گردد.