Slide1 background
Slide2 background
Slide3 background
Slide4 background
Slide5 background

نیروگاه، واحد نمونه ایمنی در صنعت استان مرکزی


سومین همایش مسئولین ایمنی استان با حضور مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، رییس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون و جمعی از مسئولان فنی استان در کلان شهر اراک برگزار شد و نیروگاه شازند بعنوان واحد نمونه ایمنی صنعت استان مرکزی انتخاب شد. همچنین در همایش مذکور مدیر عامل نیروگاه مهندس بادرستانی در خصوص فعالیت ایمنی HSE نیروگاه سخنرانی کرد.

فرم تماس با ما
نام*

نام خانوادگی*

پست الکترونیک*

موضوع


پیغام