Slide1 background
Slide1 background
Slide2 background
Slide3 background
Slide4 background
Slide5 background

اهداء جوایز به پیشنهاد دهندگان

کمیته نظام پیشنهادهای نیروگاه شازند در راستای افزایش سطح مشارکتهای همکاران، از پرسنلی که بیش از سه پیشنهاد ارائه کرده بودند با اهداء جوایزی تقدیر کرد. این مراسم در نمازخانه نیروگاه و با حضور مدیر عامل و رییس کمیته پیشنهادات نیروگاه برگزار شد.

فرم تماس با ما
نام*

نام خانوادگی*

پست الکترونیک*

موضوع


پیغام