Slide1 background
Slide2 background
Slide3 background
Slide4 background
Slide5 background

مراسم تكريم و معارفه مدير عامل شركت توليد نيروي برق شازند

آيين فوق در سالن ويژه نيروگاه شازند و با حضور مهندس پيشاهنگ معاون راهبري شركت مادر تخصصي و جمعي از مديران آب و برق استان مركزي برگزار گرديد.

در اين آيين مهندس پيشاهنگ با تشكر از زحمات مهندس ناصر فرجي به عنوان يك نيروي با تجربه عنوان كرد آقاي مهندس شيخي بايد به مسايل مهمي چون اقتصاد مقاومتي ، سرمايه مهم نيروي انساني ، تعامل سازنده با مديران ارشد ، قانون‌ مداري، بنگاه‌داري واقعي در بازار برق ، افزايش آمادگي و كاهش خروج اضطراري ، محيط زيست ، كاهش مصرف داخلي و مديريت چالش آب توجه ويژه‌اي نمايد. ايشان در ادامه افزود اكنون در توليد رتبه اول خاورميانه هستيم و در بخش اقتصاد مقاومتي 950 قطعه ساخت داخل توليد شده است .

 مهندس پيشاهنگ توليد بيشتر را موجب افزايش روحيه همكاران دانست ، پيش از مهندس پيشاهنگ آقايان شبيهي (مديرعامل برق منطقه‌اي باختر) ، مهندس خليلي ( رئيس شوراي انسجام بخشي مديران وزارت نيرو در استان مركزي) ، مهندس يعقوبي ( معاون مالي و پشتيباني نيروگاه شازند) و مهندس فرجي سخنراني كردند.

فرم تماس با ما
نام*

نام خانوادگی*

پست الکترونیک*

موضوع


پیغام