Slide1 background
Slide2 background
Slide3 background
Slide4 background
Slide5 background

حضور در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق


نیروگاه شازند در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق شرکت نمود. روزانه 11 شرکت مدیریت و تولید برق در قالب غرفه صنعت برق حرارتی در نمایشگاه مذکور حضور دارند. از کانتر نیروگاه شازند مهندس طرزطلب، مهندس پیشاهنگ، مهندس روحی و مهندس مهرداد بازدید نمودند. این نمایشگاه طی روزهای 13 الی 16 آبا ماه برگزار می شود.
فرم تماس با ما
نام*

نام خانوادگی*

پست الکترونیک*

موضوع


پیغام