Slide1 background
Slide2 background
Slide3 background
Slide4 background
Slide5 background

موقعیت ما

جزئیات تماس

كيلومتر 15جاده اراك – بروجرد ، محور فرعي ازنا ، نيروگاه حرارتي شازند( شركت مديريت توليد برق شازند )

كد پستي: 43311-38671

38262000 ( 086 )

38262222 ( 086 )

شماره كارشناس محيط زيست:  38262519(086)
ايميل :ansari@shazandtpp.ir
فرم تماس با ما
نام*

نام خانوادگی*

پست الکترونیک*

موضوع


پیغام